Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

Επιστημονική υποστήριξη από συνεργαζόμενους καθηγητές, μέλη του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης